මාර්තුවේ සිට යාල්දේවී තව ත් ඉදිරියට

මාර්තුවේ සිට යාල්දේවී තව ත් ඉදිරියට

මාර්තුවේ සිට යාල්දේවී තව ත් ඉදිරියට

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

12 Feb, 2014 | 1:51 pm

ත්‍රස්ත ක්‍රියා හේතුවෙන් නවතා දමා තිබූ යාල්දේවී ශීඝ්‍රගාමී දුම්රිය මාර්තු මාසයේ සිට කොළඹ සිට පලෙයි දක්වා ධාවනය කරවීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සැලසුම් කර තිබේ.

මේ වන විට යාල්දේවී දුම්රිය කිලිනොච්චිය දක්වා ධාවනය කෙරෙන අතර මාර්තු මාසයේ සිට පලෙයි දක්වා එය ධාවනය දීර්ඝ කෙරෙනු ඇත.

කිලිනොච්චියේ සිට පලෙයි දක්වා දිවෙන මාර්ගයේ දුම්රිය ස්ථාන 4ක් පවතී.

යාල්දේවී දුම්රිය අප්‍රේල් මාසය වන විට යාපනය දක්වා ත් මේ වසරේ අවසන් කාර්තුවේදී කන්කසන්තුරේ දක්වා ත් ගමන් කරවීමට අපේක්ෂා කරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.