සියලු ම ශ්‍රී ලාංකික ධීවරයින් නිදහස්

සියලු ම ශ්‍රී ලාංකික ධීවරයින් නිදහස්

සියලු ම ශ්‍රී ලාංකික ධීවරයින් නිදහස්

කර්තෘ Sagarika Chathumali

02 Feb, 2014 | 10:00 am

ඉන්දීය අත්අඩංගුවේ සිටින සියලු ම ශ්‍රී ලාංකික ධීවරයින් මේ වන විට නිදහස් කර ඇති බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යංශය පවසයි.

එම අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ, එලෙස නිදහස ලැබූ ලාංකිකයින් 51 දෙනෙකු දිවයිනට පැමිණීමට නියමිත බව ය.

ඔවුන් මේ වන විට ඉන්දීය‍ මහබෝධී සමාගමේ රැඳී සිටින අතර ඔවුන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 5 හමාරක් යැවූ බව ද ධීවර අමාත්‍යංශ සඳහන් කළේ ය.

එම අමාත්‍යංශය පැවසුවේ, ඔවුන් ඉදිරි සතිය තුළ දිවයිනට පැමිණෙනු ඇති බව ය.

මේ අතර මෙරට අත්අඩංගුවේ සිටි ඉන්දීය ධීවරයින්ගෙන් නිදහස් කිරීමට ඉතිරි ව ඇත්තේ, 15 දෙනෙකු පමණක් බව ද ධීවර අමාත්‍යංශය පැවසී ය.

ඊට අමතරව ධීවර යාත්‍රා 41 නිදහස් කිරීම සඳහා අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ‍ගෙන ඇති බව ද එම අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශ කළේ ය.