මා ඔ‍යෙන් සොයාගත් හිස් කබල්වල සුල මුල

මා ඔ‍යෙන් සොයාගත් හිස් කබල්වල සුල මුල

මා ඔ‍යෙන් සොයාගත් හිස් කබල්වල සුල මුල

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

26 Jan, 2014 | 9:48 pm

පොල්ගහවෙල, මා ඔ‍යේ තිබී සොයාගත් මිනිස් හිස් කබල් තුනක් සහ අස්ථි කොටස් අසල පිහිටි ඉඩමක මිහිදන් කළ මළ සිරුරුවල කොටස් බව හෙළි වී තිබේ.

පොලීසිය සඳහන් කළේ, අදාළ ඉඩම විකිණීම සඳහා එහි හිමිකරු විසින් ඉඩමේ වලදමා තිබූ මළ සිරුරුවල දිරාගිය අස්ථි කොටස් මා ඔයට ගෙනවිත් දමා ඇති බව ය.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඉඩමේ හිමිකරු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ඔහු හෙට අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ය.

පොලිසියට ලද තොරතුරක් මත අද උදෑසන එම මිනිස් අස්ථි ‍කොටස් සොයා ගැනිණ.

maaaa

ma_oya4