කටුනායක වෙඩි තැබීමක්: පුද්ගලයෙකු මරුට

කටුනායක වෙඩි තැබීමක්: පුද්ගලයෙකු මරුට

කටුනායක වෙඩි තැබීමක්: පුද්ගලයෙකු මරුට

කර්තෘ Sagarika Chathumali

26 Jan, 2014 | 11:31 am

කටුනායක ප්‍රදේශයේදී පුද්ගලයෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කර තිබේ.

පොලීසිය පැවසූවේ, අද උදෑසන 10.00ට පමණ අදාළ වෙඩි තැබීම සිදු ව ඇති බව ය.