මර්වින් සිල්වා සංවිධායක ලෙස අපි පිළිගන්නෙ නෑ – කැලණිය ප්‍රා.ස. සභාපති

මර්වින් සිල්වා සංවිධායක ලෙස අපි පිළිගන්නෙ නෑ – කැලණිය ප්‍රා.ස. සභාපති

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

25 Jan, 2014 | 1:13 am

කැලණිය ආසනයේ මීට පෙර පැවති දූෂණ, භීෂණ, ඝාතන සියල්ල සිදු වූයේ, මර්වින් සිල්වා අමාත්‍යවරයා සිටි කාලයේ බව කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති ප්‍රසන්න රණවීර මහතා පවසයි.

ඔහු ප්‍රකාශ කළේ, කැලණිය ආසනයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සංවිධායකවරයා ලෙස මර්වින් සිල්වා අමාත්‍යවරයා පිළිනොගන්නා බව ය.

සිරස රාත්‍රී 10 ප්‍රවෘත්ති තුළින් විකාශය වූ Newsline විශේෂාංගය සමග එක්වෙමින් ඔහු මේ අදහස් පළ කළේ ය.