කොස්ගොඩ සුදු කැස්බෑවෙකු දෙහිවලදී මිය යයි

කොස්ගොඩ සුදු කැස්බෑවෙකු දෙහිවලදී මිය යයි

කොස්ගොඩ සුදු කැස්බෑවෙකු දෙහිවලදී මිය යයි

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

21 Jan, 2014 | 12:57 pm

පසුගිය දා දෙහිවල ජාතික සත්ත්වෝද්‍යානයට භාර දෙනු ලැබූ සුදු කැස්බෑවෙකු මියගොස් තිබේ.

දෙහිවල ජාතික සත්ත්වෝද්‍යානයේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ධම්මිකා මල්සිංහ මහත්මිය පැවසුවේ, දින කිහිපයක සිට එම කැස්බෑවා ආහාර නොගත් බව ය.

කොස්ගොඩ කැස්බෑ සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයට අයත්ව සිටි අදාළ කැස්බෑවා අධිකරණ නියෝග මත දෙහිවල සත්ත්වෝද්‍යානයට භාර දෙනු ලැබිණි.