කොස්ගොඩ සුදු කැස්බෑවන්ට ස්ථාන මාරුවක්

කොස්ගොඩ සුදු කැස්බෑවන්ට ස්ථාන මාරුවක්

කර්තෘ Sagarika Chathumali

17 Jan, 2014 | 10:34 pm

කොස්ගොඩ කැස්බෑ සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ සිටි සුදු කැස්බෑවන් 4 දෙනා අද දෙහිවල සත්ත්වෝද්‍යානය වෙත රැගෙන ආවේ ය.

එම කැස්බෑවන් සත්ත්වෝද්‍යානයට ගෙන එනු ලැබුවේ, අධිකරණය දුන් නියෝගයට අනුව ය.

දෙහිවල සත්ත්වෝද්‍යානය වෙත රැගෙන ආවේ කොස්ගොඩ කැස්බෑ සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන හිමිකරුගේ දියණියගේ නිවසේ සිටි සුදු කැස්බෑවන් දෙදෙනෙකු සහ මධ්‍යස්ථානයේ සිටි තව ත් සුදු කැස්බෑ පැටවුන් දෙදෙනෙකුයි.

එම සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථාවේ තිබූ තව ත් කැස්බෑවෙකුගේ ශරීර කොටස් ද දෙහිවල සත්ත්වෝද්‍යානට රැගෙන විත් තිබිණ.

මෙම කැස්බෑවන් දෙහිවල සත්ත්වෝද්‍යානයට භාරගත්තේ පශු වෛද්‍යවරුන්ගේ පරීක්ෂා කිරීම්වලින් පසුව ය.

සත්ත්වෝද්‍යාන මින් මැදුරේ තාවකාලික ටැංකි දෙකකට කැස්බෑවන් සිව් දෙනා මුදා හැරිණ.