පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුලත් කිරීමේ අක්‍රමිකතා ගැන පරීක්ෂණයක්

පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුලත් කිරීමේ අක්‍රමිකතා ගැන පරීක්ෂණයක්

පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුලත් කිරීමේ අක්‍රමිකතා ගැන පරීක්ෂණයක්

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

05 Jan, 2014 | 7:05 am

පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුලත් කිරිමේදි සිදුව ඇතැයි කියන අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබේ.

බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ පී.අයිලප්පෙරුම මහතා පැවසුවේ සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනිමේදි ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය පිළිබඳව පැමිණිලි ලැබී ඇති බව ය.

එම පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන සිදු කරන බව ද ඔහු සඳහන් කළේය.

කෙසේ වෙතත්, මේ වනවිට පළමු ශ්‍රේණිය සදහා සිසුන් තෝරා ගැනිම අවසන් කර තිබේ.

පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරයා සඳහන් කළේ, මේ මස 16 වන දා පළමු ශ්‍රේණියට නවක සිසුන් බඳවා ගැනිම් සිදු කරන බව ය.