හඳුන් දිවියන් සංරක්ෂණය කිරීමට වැඩපිළිවෙළක්

හඳුන් දිවියන් සංරක්ෂණය කිරීමට වැඩපිළිවෙළක්

By Kumudu Jayawardana

31 Jan, 2014 | 10:12 am

වඳවීමේ තර්ජනයකට ලක්ව සිටින සතුන් සංරක්ෂණය කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන බව වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ, නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ඒ සඳහා උඩවළව ඇත් අතුරු සෙවණ යොදා ගන්නා බව ය.

වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව සිටින හඳුන් දිවියා සංරක්ෂණය කිරීම මෙහි පළමු අදියරේදී සිදු කෙරේ.

එම සතුන් අභිජනනය කළ වනාන්තර වෙත මුදා හැරීම මෙම වැඩපිළිවෙළේ අරමුණ ය.

දැනට වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව සතු හඳුන් දිවියන් තිදෙනා ඒ සඳහා යොදා ගැනීමට නියමිත ය.

මේ අතර, ගාල්ල, ඉමදූව ප්‍රදේශයේදී මෝ‍ටර් රථයක ගැටී ඊයේ හඳුන් දිවියෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් විය.

එහි වීඩියෝව පහතින්;