ලංකාවේ වාර්ගික විවිධත්වය ශක්තියක් බවට පත් කරගන්න කාලය එළඹිලා – නීතිඥ සුසාර දිනාල්

ලංකාවේ වාර්ගික විවිධත්වය ශක්තියක් බවට පත් කරගන්න කාලය එළඹිලා – නීතිඥ සුසාර දිනාල්

By Chathuranga Rajapaksha

30 Jan, 2014 | 9:59 pm

ජාතික තරුණසේවා සභාව ශ්‍රි ලංකා යූත් හුවමාරු වැඩසටහනක් නීතිඥ සුසාර දිනාල් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පොල්හේන ප්‍රදේශයේ දී පැවැත්විය.

එම වැඩසටහන සංවිධානය කර තිබුණේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් යෞවන සමාජ සම්මේලනය සහ මීතිරිගල රන්දෙව් යෞවන සමාජය විසිනි.

නීතිඥ සුසාර දිනාල් මහතා

[quote]මේ ලොකේ ජිවත් වෙන විවිධ ජාතීන් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඒ විවිධ ජාතීන් විවිධ ආගම් අදහනවා. විවිධ භාෂාවන් කතා කරනවා. එන්න ඒ වාර්ගික විවිධත්වය ඇතුලේ සාමකාමීව ජිවත් වීම තමයි. ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන්නේ ඒ ආකාරයට වාර්ගික විවිධත්වය තමන්ගේ රටේ සංවර්ධනය කරා යොමු කරගත් රටවල් මේ ලොකේ ඉතාමත් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය  යැන්කි සම්බවයක් තියෙන අය ඊට අමතරව අප්‍රිකානු සම්බවයක් තියෙන අය මේ වගේ විවිධ අය ජිවත් වෙනවා. අපේ කලාපේ දියුණු රටවල් ගත්තොත් සිංගප්පුරුව, සිංගප්පුරුවේ නොයෙකුත් ජාතීන් ජිවත් වෙනවා. නොයෙකුත් භාෂාවන් කතා කරන අය ජිවත් වෙනවා. මැලේසියාවත් එහෙමයි. මේ වාර්ගික විවිධත්වයම තමන්ගේ ශක්තියක් බවට පත් කර ගැනීම නිසා. අපේ අසල්වැසි ඉන්දියාව දැන් වේගයන් දියුණු වෙන රටක් ඉන්දියාවේ ඉතා විශාල ජාතීන් ප්‍රමාණයක් ජිවත් වෙනවා. නමුත් අද ඉන්දියාව මේ වාර්ගික විවිධත්වයම තමන්ගේ ශක්තියක් බවට පත් කරගෙන ඉතා වේගයෙන් දියුණු වෙමින් පවතිනවා. අපේ පුංචි ලංකාවෙත් මේ වාර්ගික විවිධත්වය අපේ ශක්තියක් බවට පත් කරගන්නට දැන් කාලය එළඹිලා තිබෙනවා[/quote]