නොරච්චෝලේ ඉදි කළ චීන සමාගමෙන් පොරොන්දුවක්

නොරච්චෝලේ ඉදි කළ චීන සමාගමෙන් පොරොන්දුවක්

By Chathuranga Rajapaksha

31 Jan, 2014 | 7:19 pm

අක්‍රිය වී ඇති නොරච්චෝලේ ගල් අඟුරු බලාගාරය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා සියලු විධිවිධාන යොදන බව බලාගාරය ඉදිකිරීමට දායක වූ චීන සමාගම්වල නියෝජිතයින් සහතික වී තිබේ.

ඒ, අදාළ සමාගමේ ප්‍රධානීන් හා ඉදිකිරීම් සඳහා දායකවූ සෙසු සමාගම්වල නියෝජිතයින් විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය අද හමුවූ අවස්ථාවේදී ය.

විදුලි බල අමාත්‍යංශයේදී එම සාකච්ඡාව පැවැති අතර එහිදී මූලික වශයෙන් මෙරට සහ චීන ඉංජිනේරුවරුන්ගේ ඒකාබද්ධ ක්‍රියාවලියක් ලෙස බලාගාරය පූර්ණ නිරික්ෂණයට භාජනය කිරීමට එකඟ වී තිබේ.

තවද එම ක්ෂේත්‍රයේ වි‍‍ශේෂඥයින් මෙරටට ගෙන්වීමට ද පියවර ගන්නා බව අදාළ චීන සමාගම අමාත්‍යවරිය හමුවේ පවසා තිබේ.

බලාගාරයේ දෙවැනි අදියර ඉහළ තත්ත්වයක් යටතේ විදුලිය ජනනය සඳහා යෙදවීමට පියවර ගන්නා බවටත් එය ඉදිකිරිමට දායක වූ චීන සමාගම එකඟ වූ බව විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශය නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් කළේය.