තිසා වැව් තාවුල්ලෙන් මළ සිරුරක්

තිසා වැව් තාවුල්ලෙන් මළ සිරුරක්

තිසා වැව් තාවුල්ලෙන් මළ සිරුරක්

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

29 Dec, 2013 | 2:33 pm

අනුරාධපුර, තිසා වැව් තාවුල්ලේ තිබී පුද්ගල මළ සිරුරක් සොයාගෙන තිබේ.

පොලීසිය පැවසුවේ, ලැබුණු තොරතුරකට අනුව අද උදෑසන කල සෝදිස්සියකදී එම මළ සිරුර සොයාගත් බව ය.

එය 67 වියැති කිලිනොච්චියේ, පදිංචි පුද්ගලයකුගේ බවට හඳුනාගෙන ඇති අතර ඔහු ඝාතය කර ඇති බවට වන සැකයක් මත

පොලීසිය පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබේ.

සිද්ධියෙන් මියගොස් ඇති පුද්ගලයා අනුරාධපුර, දේවානම් පියතිස්සපුර තාවකාලිකව පදිංචි වී යකඩ රැස් කිරීමේ නිරත වූ අයෙකි.