ෆැමිලි ෆියෙස්ටා – 2013 හෙට කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර් හිදී

ෆැමිලි ෆියෙස්ටා – 2013 හෙට කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර් හිදී

කර්තෘ Sagarika Chathumali

24 Dec, 2013 | 9:52 pm

පවුලේ සියලු දෙනා සඳහා වෙන් වූ ෆැමිලි ෆියෙස්ටා – 2013 හෙට කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර් හිදී පැවැත් වේ.

නිව්ස්ෆස්ට්, යූත්ෆස්ට් හා කිඩ්ෆස්ට් එක්ව එය සංවිධානය කරනු ලබයි.

හෙට පෙරවරු 9.00 සිට රාත්‍රී 7.00 දක්වා කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර්හි පවුලේ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් විවිධ වැඩසටහන් සංවිධාන කර තිබේ.

දරුවන් වෙනුවෙන් චිත්‍ර තරග, උපුල් මාමාගේ රස කතන්දර,  මැජික් සංදර්ශන ඇතුළු විශේෂාංග ගණනාවක් මෙවර ෆැමිලි ‍‍‍‍ෆියෙස්ටා වැඩසටහනට අන්තර්ගතව ඇත.

මේ අතර කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර් වෙත පැමිණෙන දුවා දරුවන්ට තෑගි බෝග ලබා දීමට නත්තල් සීයා සූදානමින් සිටී.

දින්නාදා වාද්‍ය වෘන්දය හා ජනප්‍රිය ගායක චින්ති හෙට සන්ධ්‍යාව වර්ණවත් කරනු ඇති.