ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණය ගැන අමිතාබ්ට අනිසි බියක්

ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණය ගැන අමිතාබ්ට අනිසි බියක්

ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණය ගැන අමිතාබ්ට අනිසි බියක්

කර්තෘ Sagarika Chathumali

23 Dec, 2013 | 3:16 pm

තමන්ට තව දුරට ත් ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණය දිනා ගැනීමට නොහැකි වනු ඇතැයි අග්‍රගන්‍ය බොලිවුඩ් රංගන ශිල්පි අමිතාබ් භච්චන් දැඩි බියකින් පසු වන බව වාර්තා වේ.

ඔහු ඉන්දීය මාධ්‍ය වෙත පවසා ඇත්තේ, මේ හේතුවෙන් තමන් සිය රංගන හැකියාවන් තව දුරටත ත් වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා නිරන්තරව පුහුණුවීම්වල නිරත වන බව ය.

මේ අතර බ්‍රැඩ් පිට් සහ ජොනී ඩෙප් නිෂ්පාදනය කරන ශාන්තරාම් චිත්‍රපටය සඳහා තමන්ට ආරාධනා ලැබී ඇති බව ත් ඔහු පවසා ඇත.