මැණික් පතලේ සිර වූ කම්කරුවන් බේරා ගැනීමට මෙහෙයුමක්

මැණික් පතලේ සිර වූ කම්කරුවන් බේරා ගැනීමට මෙහෙයුමක්

කර්තෘ Sagarika Chathumali

22 Dec, 2013 | 7:41 pm

රත්නපුර, අංගම්මන ප්‍රදේශ‍යේ මැණික් පතලක් කඩා වැටීමෙන් කම්කරුවන් දෙදෙනෙක් එහි සිර වී සිටිති.

පොලීසිය පැවසුවේ අද පස්වරු 5.00 ට පමණ අනතුර සිදු ව ඇති බව ය.

ඔවුන් බේරා ගැනීමේ කටයුතු තව දුරට ත් සිදුකරමින් පවතින බව ‍පොලීසිය පැවසී ය.