දක්ෂිණ අධිවේගයේ ගාල්ල – මාතර කොටස ජනවාරි 31 ජනතා අයිතියට

දක්ෂිණ අධිවේගයේ ගාල්ල – මාතර කොටස ජනවාරි 31 ජනතා අයිතියට

දක්ෂිණ අධිවේගයේ ගාල්ල – මාතර කොටස ජනවාරි 31 ජනතා අයිතියට

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

22 Dec, 2013 | 10:16 am

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගාල්ල සිට මාතර දක්වා කොටස ජනවාරි මස 31 වන දා ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට නියමිත බව වරාය හා මහාමාර්ග ව්‍යාපෘති අමාත්‍ය නිර්මල කොතලාවල මහතා පවසයි.

ඔහු සඳහන් කළේ, දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ දැනට ඉදි කරමින් පවතින කොට්ටාව සිට කඩුවෙල දක්වා වූ කොටස ලබන පෙබරවාරි මාසය වනවිට අවසන් කරන බව ය.