අයවැය 8යි පැරදුණේ – කෙහෙළිය

අයවැය 8යි පැරදුණේ – කෙහෙළිය

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

17 Dec, 2013 | 8:44 pm

පළාත් පාලන ආයතන අයවැය දිගින් දිගටම පරාජයවීම පිළිබඳව අද කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී අවධානය යොමු විය.

අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා

[quote]
දිගින් දිගටම නෙවෙයි 8යි. දෙසිය ගාණක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් සියයට 3ක් විතර. මාධ්‍යය මේක පෙන්නලා තියෙනවා මුළු අයවැයම සියලුම පලාත් පාලන ආයතන පරාද හැටියට.[/quote]