බියොන්සේගේ නවත ම ගීත ඇල්බමය එළිදකී

බියොන්සේගේ නවත ම ගීත ඇල්බමය එළිදකී

බියොන්සේගේ නවත ම ගීත ඇල්බමය එළිදකී

කර්තෘ Sagarika Chathumali

15 Dec, 2013 | 5:32 pm

බියොන්සේ නොව්ල්ස් සිය 5 වන ගීත ඇල්බමය නිකුත් කර තිබේ.

ඇල්බමය නව ගීත 14කින් සහ ගීත වීඩියෝ 17කින් යුක්ත ය.

ඇය මෙම ගීත ඇල්බමය නිකුත් කර ඇත්තේ, බලාපොරොත්තු නොවූ අවස්ථාවක ය.

මේ හරහා ප්‍රේක්ෂකයින්ට තමන් ඝෘජුව ම අමාන්ත්‍රණය කළ හැකි බව බියොන්සේ නොව්ල්ස් පවසා ඇත.