ශ්‍රී ලංකාව මැන්ඩෙලා උදාහරණයකට ගත යුතු යි – බ්‍රිතාන්‍ය නියෝජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය

ශ්‍රී ලංකාව මැන්ඩෙලා උදාහරණයකට ගත යුතු යි – බ්‍රිතාන්‍ය නියෝජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය

ශ්‍රී ලංකාව මැන්ඩෙලා උදාහරණයකට ගත යුතු යි – බ්‍රිතාන්‍ය නියෝජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

11 Dec, 2013 | 3:27 pm

[quote] ශ්‍රී ලංකාව තුළ සාමය සහ එක්සත්භාවය ඇති කළ හැක්කේ, නෙල්සන් මැන්‍ඩෙලාගේ ක්‍රියාමාර්ගය ඔස්සේ පමණක් බව බ්‍රිතාන්‍ය නියෝජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේ ය.[/quote]

ශ්‍රී ලංකාව තුළ සාමය සහ එක්සත්භාවය ඇති කිරීමට නම් දකුණු අප්‍රිකාව තුළ නෙල්සන් මැන්ඩෙලා ක්‍රියාත්මක කළ ප්‍රතිසන්ධාන ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කළ යුතු බව බ්‍රිතාන්‍ය නියෝජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය නිකලස් ක්ලෙග් මහතා පවසයි.

ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ, බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේදී ය.

එහිදී ඔහු පැවසුවේ, මානව හිමිකම් උල්ලංඝණය කිරී‍ම් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට චෝදනා එල්ල වී ඇති බව ය.

මෙවන් තත්ත්වයක් තුළ ශ්‍රී ලංකාව තුළ සාමය සහ එක්සත්භාවය ඇති කළ හැක්කේ, නෙල්සන් මැන්‍ඩෙලාගේ ක්‍රියාමාර්ගය ඔස්සේ පමණක් බව බ්‍රිතාන්‍ය නියෝජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේ ය.

මැන්ඩෙලාගේ ප්‍රතිසන්ධාන ක්‍රියාවලිය උදාහරණයක් කොටගෙන ශ්‍රී ලංකාව තුළ සංහිඳියාවක් ඇති කළ යුතු බව ඔහුගේ අදහස යි.