වෘත්තිය සමිති 16ක නියෝජිතයින් අධිකරණය හමුවට

වෘත්තිය සමිති 16ක නියෝජිතයින් අධිකරණය හමුවට

වෘත්තිය සමිති 16ක නියෝජිතයින් අධිකරණය හමුවට

කර්තෘ Sagarika Chathumali

11 Dec, 2013 | 3:17 pm

හෙද පරිපූරක අතුරු වෛද්‍ය සේවා ඒකාබද්ධ මණ්ඩලයේ වෘත්තිය සමිති 16ක නියෝජිතයින් අද කොළඹ දිසා විනිසුරු ප්‍රදීප් හෙට්ටිආරච්චි මහතා හමුවේ පෙනී සිටියේ ය.

ඒ මීට පෙර දිනක එම වෘත්තිය සමිති නියෝජිතයින්ට අධිකරණය නිකුත් කළ නොතීසි අනුවයි.

අධිකරණය ඔවුන්ට එම නොතීසි නිකුත් කළේ, ජාතික රෝහලේ හෘදයාබාධ අංශයේ ප්‍රතිකාර ලබන රෝගියෙකු ගොනු කළ පෙත්සමක් අනුව ය.

නොවැම්බර් 27, 28 දිනවල වැඩවර්ජනය නොකරන ලෙස දන්වමින් අධිකරණය වාරණ නියෝගයක් නිකුත් කර තිබුණි.

අද ඔවුන් අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටි අවස්ථාවේ දෙසැම්බර් 20 වන දා  විරෝධතා ඉදිරිපත් කිරීමට අධිකරණය ඔවුන්ට කල් ලබා දුන්නේ ය.