වැලිකන්දේ දැවැන්ත වන අලි මෙහෙයුමක්

වැලිකන්දේ දැවැන්ත වන අලි මෙහෙයුමක්

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

11 Dec, 2013 | 12:24 pm

වැලිකන්ද වනජීවී කාර්යාලයේ නිලධාරීන් යුද හමුදා සහ සිවිල් ආරක්ෂක භටයින් මෙන් ම මහවැලි නිලධාරීන්ගේ ද සහභාගිත්වයෙන් වන අලි පළවා හැරීමේ දැවැන්ත මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක විය.

මෙහෙයුමේ 8 වන දිනය වූ ඊයේ දිනයේදී වන අලි මල්විල ප්‍රදේශය දක්වා පළවා හැරිණි.

ප්‍රදේශ වාසීන් පවසන්නේ, මහවැලියට අයත් ඉඩම් පෞද්ගලිකකරණය හේතුවෙන් සිදු වන වන හානිය ප්‍රධානතම හේතුව බව ය.

පොළොන්නරුව, මාදුරුඔය සෝමාවතිය රක්ෂිතය දක්වා වූ වන බිම් රැසක් එළි පෙහෙළි කර ඇති බව දක්නට ලැබේ.