මහරාජා සභාපතිට එරෙහි මංගලගේ නඩුව නිෂ්ප්‍රභ වෙයි

මහරාජා සභාපතිට එරෙහි මංගලගේ නඩුව නිෂ්ප්‍රභ වෙයි

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

11 Dec, 2013 | 4:03 pm

සීමාසහිත කැපිටල් මහරාජා සංවිධානයේ සභාපතිතුමාට එරෙහි ව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මංගල සමරවීර මහතා මාතර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ගොනුකර තිබූ නඩුව අද නිෂ්ප්‍රභ කළේ ය.

ඒ අදාළ නඩුව මාතර අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් මංජුල කරුණාරත්න මහතා හමුවේ අද කැඳ වූ අවස්ථාවේදී ය.

සීමාසහිත කැපිටල් මහරාජා සංවිධානයේ සභාපතිතුමාට අද අධිකරණයේ පෙනී සිටින්නැයි මාතර අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් මංජුල කරුණාරත්න මහතා පසුගිය 25 වනදා නියෝග කළේ 1979 අංක 15 දරන අපරාධ  නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 81 වගන්තිය යටතේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මංගල සමරවීර මහතා කළ පුද්ගලික පැමිණිල්ලක් සළකා බලමිනි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් පසුව සීමාසහිත කැපිටල් මහරාජා සංවිධානයේ සභාපතිතුමා වෙනුවෙන් එම අධිකරණයේ මෝසමක් ගොනු කෙරිණ.

පසුගිය 5 වන දා එය සළකා බැලූ මාතර අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් මංජුල කරුණාරත්න මහතා නියෝග කළේ, සභාපතිතුමා අද අධිකරණයේ පෙනී සිටීම අවශ්‍ය නොවන අතර නීතිඥවරුන් පමණක් පෙනී සිටීම ප්‍රමාණවත් බව ය.

ඒ අනුව අද නඩුව කැඳවූ අවස්ථාවේ සීමාසහිත කැපිටල් මහරාජා සංවිධානයේ සභාපතිතුමා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ රියන්සි අර්සකලරත්න මහතා පෙන්වා දුන්නේ එම ආයතනය නෛතික පුද්ගලභාවයක් සහිත ආයතනයක් බව ය.

එබැවින් සභාපතිතුමාට ඇත්තේ තනි බලයක් නොව ප්‍රතිපුරුෂ බලයක් බැවින් සභාපතිතුමාට පමණක් නඩු පැවරීම නීතියට අනුකූල නොවන බවට නීතිඥවරයා තර්ක කළේ ය.

එය සනාථ කිරීම සඳහා සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයෙන් නිකුත් කරන සීමාසහිත කැපිටල් මහරාජා සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ නම් ඇතුළත් ආකෘති අංක 20 සහතික පිටපතක් ද නීතිඥවරයා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළේ ය.

මේ අතර අගතියට පත් පාර්ශ්වයක් ලෙස නීතිඥ මෛත්‍රී ගුණරත්න මහතා කරුණු දැක්වීමට කළ ඉල්ලීමට අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්වරයා අවසර දුන්නේ ය.