නිල්වලා ගඟේ කිඹුලෙක් පාර වැරදී මහ මුහුදට

නිල්වලා ගඟේ කිඹුලෙක් පාර වැරදී මහ මුහුදට

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

11 Dec, 2013 | 11:56 am

මාතර, නිල්වලා ගඟේ සිටි කිඹුලෙකු මාතර මුහුදු තීරයට පැමිණ තිබේ.

ඊයේ මාතර, වෙරළ පාරේ පිහිටි පොලිස් නිල නිවාස ඉදිරිපිට මුහුදු තීරයේදී එම කිඹුලා දක්නට ලැබිණි.

පසුව වනජීවී නිලධාරීන් එම ස්ථානයට පැමිණ කිඹුලා යළි ගඟට දමා ඇත.