වසර 30000ක් පැරණි ශිෂ්ටාචාරයක නටඹුන් අඹන්පොළින් මතු වෙයි

වසර 30000ක් පැරණි ශිෂ්ටාචාරයක නටඹුන් අඹන්පොළින් මතු වෙයි

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

10 Dec, 2013 | 12:28 pm

ජලාශ්‍රිත ශිෂ්ටාචාරයක මිනිසුන් වාසය කළ බවට අඹන්පොළ – ගුරුගොඩ කැණීම්වලදී තහවුරු වී තිබේ.

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල පවසන්නේ, අදාළ සොහොන් බිමෙන් හමුවූ පුරාවස්තු වසර 30000ක් පමණ පැරණි බව ය.