ජනවාරියේ සිට පාන් මිල තව ත් ඉහළට

ජනවාරියේ සිට පාන් මිල තව ත් ඉහළට

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

03 Dec, 2013 | 11:24 am

පාන් මිල යළි ත් ඉහළ දැමීමට සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය අවධානය යොමු කර තිබේ.

එහි සභාපති එන්.කේ. ජයවර්ධන මහතා පැවසුවේ, ලබන ජනවාරි මාසයේ සිට පාන් මිල ඉහළ දැමීමට බලාපොරොත්තු වන බව ය.

අයවැය මගින් ජනවාරි මාසයේ සිට තිරිඟු පිටි සඳහා බද්දක් පැනවීමට කටයුතු කර ඇති හෙයින් පාන් මිල ඉහළ දැමීමට සිදුවන බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ය.

එම බද්ද පැනවීමෙන් බේකරි හිමියන්ට සිදු වන පාඩුව අවම කර ගැනීම සඳහා මිල ඉහළ දැමීමක් සිදු කිරීමට සිදුවන බව එන්.කේ. ජයවර්ධන මහතා වැඩිදුරට ත් පැවසීය.