දස ලක්ෂ වැනි සංචාරකයා දිවයිනට

දස ලක්ෂ වැනි සංචාරකයා දිවයිනට

දස ලක්ෂ වැනි සංචාරකයා දිවයිනට

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

30 Nov, 2013 | 10:35 pm

වසරක් තුළ ඉතිහාසයේ වැඩිම සංචාරකයින් ප්‍රමාණයක් පැමිණීම වාර්තා කිරමින් දස ලක්ෂවැනි සංචාරකයා දිවයිනට පැමිණියේය.

‍එම අවස්ථාව සනිටුහන් කරමින් රුසියානු ජාතික සංචාරක යුවළක් අද පෙරවරුවේ කටුනායක ජාත්‍යයන්තර ගුවන් තොටුපළේදී මහත් හරසරින් පිළිගනු ලැබිණි.