ජනපති පදවි ප්‍රාප්ති මැරතන් තරගය

ජනපති පදවි ප්‍රාප්ති මැරතන් තරගය

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

30 Nov, 2013 | 10:10 pm

ජනපති පදවි ප්‍රාප්ති මැරතන් තරගයේ විවෘත පිරිමි අංශය ජය ගැනීමට ආර්.ඒ. අනුරසිරි අද සමත් විය.

ස්පෝර්ට්ස් ෆස්ට් අනුග්‍රහයෙන් පැවති තරගයේ විවෘත කාන්තා අංශයේ ජය ඉරේෂා ලෝරන්ස් දිනා ගත්තාය.

පාර්ලිමේන්තු වටරවුම අසළින් අද පෙරවරුවේ ආරම්භ කළ තරගය කි‍ලෝමීටර 42 ක දුරකින් යුතු වූ අතර එය පැලවත්ත බුද්ධදාස ක්‍රීඩාංගණය අසළින් අවසන් විය.

ක්‍රිඩක ක්‍රීඩිකාවන් 300කට අධික සංඛ්‍යාවක් සහභාගී වූ එම තරගය කාණ්ඩ තුනක් යටතේ පැවැත්විය‍‍.

එස්.ටී. ගුණසේකර සහ ආර්.එම් ඉන්දික, විවෘත පිරිමි අංශයේ දෙවැනි සහ තුන්වැනි ස්ථාන දිනා ගත්තේය.

එහි විවෘත කාන්තා අංශයේ දෙවැනි සහ තුන්වැනි ස්ථාන ධම්මිකා මල්කාන්ති සහ රවීනා දීපානි විසින් දිනා ගනු ලැබිණි.

ඩී.එල්. සමරජීව, කිලෝමීටර 21 ක දුරකින් යුතු වූ අර්ධ මැරතන් තරගයේ පිරිමි අංශයේ ජය වාර්තා කළ අතර,  එන්.ජී. රාජරත්නට එහි කාන්තා තරගයේ ජය හිමිවූවාය.