මාස දෙකක් තුළ ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු සම්බන්ධ අත්අඩංගුවට ගැනීම් 17ක්

මාස දෙකක් තුළ ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු සම්බන්ධ අත්අඩංගුවට ගැනීම් 17ක්

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

25 Nov, 2013 | 9:25 am

පසුගිය ඔක්තෝබර් 1 වන දා සිට මේ දක්වා කාලය තුළ ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු සම්බන්ධ සිද්ධි 17ක් වාර්තා වී තිබේ.

පොලීසිය සඳහන් කළේ, ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු මුද්‍රණය සම්බන්ධයෙන් කිහිප දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව ය.

ඊට අමතරව, ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු ළඟ තබා ගැනීම සහ භාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් ද පුද්ගලයින් රැසක් අත්අඩංගුවට පත්ව තිබේ.