ඩිකැප්‍රියෝගෙන් නේපාල කොටින්ට අධාරයක්

ඩිකැප්‍රියෝගෙන් නේපාල කොටින්ට අධාරයක්

ඩිකැප්‍රියෝගෙන් නේපාල කොටින්ට අධාරයක්

කර්තෘ Sagarika Chathumali

24 Nov, 2013 | 7:00 pm

සුපිරි හොලිවුඩ් නළු ලියනාඩෝ ඩිකැප්‍රියෝ වඳ වී යාමේ තර්ජනයකට ලක් ව සිටන නේපාල  දිවියන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දායක වීමට ඉදිරිපත් ව සිටී.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත්තේ, ඔහු සිය අරමුදලෙන්  අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 3ක මුදලක් ඒ සඳහා පරිත්‍යාග කර ඇති බව ය.

එම මුදල 2022 වන විට නේපාලයේ දිවියන් ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම සඳහා යොදා ගැනීමට නියමිත ය.

39 හැවිරිදි ඩිකැප්‍රියෝ පවසා ඇත්තේ, එම අරමුණ ඉටු කිරීමට සිය පරිත්‍යාගය ප්‍රමාණවත් වනු ඇතැයි, තමන් අපේක්ෂා කරන බව ය.

අනෙකුත් දිවියන් වර්ගවලට සාපේක්ෂව නේපාල දිවියන් විවිධ හේතුන් නිසා මේ වන විට වඳ වී යාමේ තරජනයකට ලක් ව සිටී.