කිරි පිටි මිල වැඩි කරන්න සමාගම් 4ක් අවසර ඉල්ලයි

කිරි පිටි මිල වැඩි කරන්න සමාගම් 4ක් අවසර ඉල්ලයි

කිරි පිටි මිල වැඩි කරන්න සමාගම් 4ක් අවසර ඉල්ලයි

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

24 Nov, 2013 | 10:51 am

කිරි පිටි සමාගම් 4ක් තම නිෂ්පාදනවල මිල ගණන් ඉහළ දැමීම සඳහා පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියෙන් අවසර ඉල්ලා තිබේ.

එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ජේ.එම්.ඒ.ඩග්ලස් මහතා ප්‍රකාශ කළේ, එම ඉල්ලීම් පිළිබඳව මිල පාලන කමිටුව රැස්වී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බව ය.

ලබන සතියේදී එම කමිටුව රැස්වන බව ද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පැවසුවේ, ලෝක වෙළඳපොළේ කිරි පිටි මිල ගණන් ඉහළ යාම සළකා බලා ඒ පිළිබඳව තීරණයක් ඉදිරියේදි ගන්නා බව ය.