ත්‍රිරෝද රථවල මීටර්වල ප්‍රමිතිය පරීක්ෂා කෙරේ

ත්‍රිරෝද රථවල මීටර්වල ප්‍රමිතිය පරීක්ෂා කෙරේ

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

22 Nov, 2013 | 10:09 am

ත්‍රිරෝද රථ සඳහා සවිකර ඇති මීටර් සඳහා නිසි ප්‍රමිතියක් සකස් කිරීමට මිනුම් ඒකක හා ප්‍රමිති සේවා දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබේ.

එහි අධ්‍යක්ෂ කේ. ප්‍රේමසිරි මහතා පැවසුවේ, එම මීටර්වල ක්‍රියාකාරීත්වය නිවැරදිදැයි සෙවීමට විශේෂ උපකරණයක් ආනයනය කිරීමට පියවර ගන්නා බව ය.

මේ වන විට ‍බොහෝ ත්‍රිරෝද රථවල මීටර් සවිකර ඇත ත් බොහෝ ඒවා නිසි ප්‍රමිතියෙන් තොර බව ඔහු සඳහන් කළේ ය.

කේ. ප්‍රේමසිරි මහතා ප්‍රකාශ කළේ, ඒ අනුව අදාළ මීටර් අලෙවි කරන සමාගම් එම මීටර් අලෙවි කිරීමට පෙර නිසි ප්‍රමිතියෙන් යුක්ත වේ ද යන්න පිළිබඳව මාදිලි අනුමැතියක් ලබා ගත යුතු බව ය.