චීනය ගුවනින් ඔත්තු බලන්න, සැරසෙයි

චීනය ගුවනින් ඔත්තු බලන්න, සැරසෙයි

චීනය ගුවනින් ඔත්තු බලන්න, සැරසෙයි

කර්තෘ Sagarika Chathumali

22 Nov, 2013 | 8:58 pm

චීනය ප්‍රථම වරට රහස් ඔත්තු සේවයේ යෙදිය හැකි නියමුවන් රහිත යානයක්අත්හදා බලා තිබේ.

චීන ආරක්ෂක අංශ සඳහන් කරන්නේ එය සාර්ථක උත්සාහයක් බව ය.

ෂාප් ‍ස්වොර්ඩ් ලෙසින් නම් කර ඇති මෙම යානය මීට පෙර ඔත්තු සේවය සඳහා යොදා ගැණුනු යානා වැඩි දියුණු කර නිපදවන ලද්දකි.

ජපානය විසින් චීන ගුවන් යානා බිම හෙළීම සඳහා යොදා ගන්නා ලද උපක්‍රම ඇතුළු වෙනත් ආක්ෂිත ක්‍රියා මාර්ග පිළිබඳව ඔත්තු සැපයීම ෂාප් ස්වොර්ඩ් යානාවෙන් බලාපොරොත්තු වන බව චීන ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය පවසයි.