2014 අයවැය යෝජනා අද

2014 අයවැය යෝජනා අද

2014 අයවැය යෝජනා අද

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

21 Nov, 2013 | 9:27 am

2014 වසර සඳහා වන අයවැය යෝජනා අද පස්වරුවේ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ය.

අද ඉදිරිපත් කෙරෙනුයේ, නිදහස් ශ්‍රී ලංකාවේ 68 වන අයවැය යි.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති ධූරයට පත්වීමෙන් පසු ඉදිරිපත් කෙරෙන 9 වන අයවැය ලේඛනය මෙය වේ.

අයවැය යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව අයවැය කාරක සභා අවස්ථාව ලබන මස 2 වන දා ආරම්භ කරන බව ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේ ය.

2014 වසරේ අයවැය යෝජනා සම්බන්ධයෙන් සවිස්තර තොරතුරු ගෙන ඒමට අප සූදානම්…..