හෝටල් කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව සඳහා අයදුම්පත් කැඳවයි

හෝටල් කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව සඳහා අයදුම්පත් කැඳවයි

හෝටල් කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව සඳහා අයදුම්පත් කැඳවයි

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

21 Nov, 2013 | 11:39 am

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ආරම්භ කර ඇති සංචාරක, ආර්ථික විද්‍යා හා හෝටල් කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලවට මේ දිනවල අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

මේ තුළින් සමාජ ආර්ථික විද්‍යාව, පරිසර විද්‍යාව, අලෙවිකරණය, කළමනාකරණය, ගිණුම්කරණය, තොරතුරු තාක්ෂණය සහ සංචාරක කර්මාන්තය ක‍්‍රියත්මක කිරීමට අවශ්‍ය නීති පද්ධති පිළිබඳව ප‍්‍රවීණතාව ප‍්‍රායෝගිකව හා විශ්ලේෂණාත්මක ලෙස අධ්‍යයනය කෙරේ.

එක් අවුරුදු පාඨමාලාවක් වන මේ සඳහා ඉංග‍්‍රිසි භාෂාවෙන් වැඩ කිරීමේ හැකියාව ඇති අදාළ ක්ෂේත‍්‍රයේ පළපුරුද්ද සමග අ. පො. ස. (උ.පෙළ) හෝ ඒ හා සමාන විභාගයක් සමත්වූවන්ට සහ අ. පො.ස. (සා.පෙළ) හෝ ඒ හා සමාන විභාගයක් සමත් ක්ෂේත‍්‍රය පිළිබඳ පළපුරුද්දක් ඇත්තන්ට ඉල්ලුම් කළ හැක.

අයදුම්පත් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් හෝ www.cmb.ac.lk/academic/arts/econ/dttehm වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ලබා ගත හැක.

අයදුම්පත් භාර ගැනීම මෙම මස 30වන දිනෙන් අවසන් වෙයි.

පාඨමාලා පිළිබඳ වැඩි විස්තර 0112502722/ 0112582666/ 0716060995 දූරකථන අංකවලින් හෝ  [email protected] / [email protected] යන විද්‍යුත් තැපෑල වෙත යොමු කිරීමෙන් ලබා ගත හැකි බව පාඨමාලා සම්බන්ධීකාරක කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය සුරංග සිල්වා මහතා පවසයි.