සතුරාගේ ඝෝෂාවන්ට බිය විය යුතු නැහැ – ඉරාන ආධ්‍යාත්මික නායක

සතුරාගේ ඝෝෂාවන්ට බිය විය යුතු නැහැ – ඉරාන ආධ්‍යාත්මික නායක

සතුරාගේ ඝෝෂාවන්ට බිය විය යුතු නැහැ – ඉරාන ආධ්‍යාත්මික නායක

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

21 Nov, 2013 | 9:07 am

න්‍යෂ්ටික වැඩසටහන් පවත්වාගෙන යාමේ සිය අයිතිය වෙනුවෙන් දිගට ම පෙනී සිටින බව ඉරානයේ ආධ්‍යාත්මික නායක අයතුල්ලා අල් කමේනි අවධාරණය කරයි.

ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ, ලෝක බලවතුන් සමග ඉරානයේ න්‍යෂ්ටික ගැටලුව පිළිබඳ සාකච්ජා ස්විස්ටර්ලන්තයේ ජිනිවා නුවර ආරම්භ විමට නියමිතව තිබියදී ය.

සෑම දෙයකට ම සීමාවක් පවතින බව ත්, සතුරාගේ ඝෝෂාවට බිය යුතු නැති බව ත් මෙහිදී ආධ්‍යාත්මික නායකවරයා අවධාරණය කර තිබේ.

ආධ්‍යත්මික නායකතුමන් මෙහිදී ඊශ්‍රායලය හඳුන්වා දුන්නේ කලාපයේ පිස්සු බල්ලෙකු ලෙසිනි.