රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ ජීවන වියදම් දීමනාව ඉහළට

රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ ජීවන වියදම් දීමනාව ඉහළට

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

21 Nov, 2013 | 3:26 pm

ජනවාරි 01 වන දා සිට රාජ්‍ය සේවක ජීවන වියදම් දීමනාව රුපියල් එක්දහස් දෙසීයකින් වැඩි කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අද ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද ඉදිරිපත් කළ අයවැය යෝජනාවලට අනුවයි.

ගොවි විශ්‍රාම වැටුප යළි ලබා දෙමින් ලබන වසරේ සිට රුපියල් 1250 ක උපරිමයකට යටත්ව ගොවීන්ට විශ්‍රාම දීමනාවක් ලබාදීමට ද මෙවර අයවැයෙන් යෝජනා වී තිබේ.

මෙවර අයවැ‍ය යෝජනාවලින් ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක වැටුප් හා දීමනා වැඩි කර තිබේ.

රෝග නිවාරණ කටයුතුවල නිරත ආධුනික වෛද්‍යවරුන්ට මෙවර අයවැයෙන් රුපියල් 750 ක දීමනාවක් යෝජිත ය.

හෙදියන් පරිපූරක හා අතුරු වෛද්‍ය මෙන්ම පවුල් සෞඛ්‍ය සේවක නිල ඇඳුම් දීමනාව රුපියල් 1500 දක්වා වැඩි කර තිබෙන අතර පරිපූරක හා අතුරු වෛද්‍ය ඇමතුම් දීමනාවද රුපියල් 150 කින් වැඩිකර තිබේ.

ග්‍රාමීය වැඩසටහන දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් සම්බන්ධීකරණය කිරීම කාර්යක්ෂම කිරීම සදහා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට රුපියල් 15000 ක් ද ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට රුපියල් 5000ක් ද දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවලට අනුබද්ධ සැලසුම් අධ්‍යක්ෂවරුන්ට හා ගණකාධිකාරීවරුන්ට රුපියල් 3000ක් ද බැගින් දිරි දිමනාවක් ලබා දීමට යෝජිත ය.

කෘෂි ව්‍යප්ත කටයුතු පශු වෛද්‍ය, වාරිමාර්ග හා වනජීවී වැනි ක්ෂේත්‍ර මට්ටමේ කටයුතු කරන නිලධාරීන්ට රුපියල් 300 ක දීමනාවක් හා වසර පහක කල්බදු ක්‍රමයට පාපැදි ලබාදීමට අයවැයෙන් යෝජනා කෙරිණ.

කෘෂිකර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයට යෝජනාවූ සහන අනුව පොහොර සහනාධාරය එලෙසම පවත්වාගෙන යනු ඇති.

විධිමත් ලෙස වගා කෙරන කුඩා තේවතු සදහා වාර්ෂිකව අක්කරයකට රුපියල් 5000 ක සහනාධාරයක් යෝජනා වී තිබේ.

දේශීය කිරි ගොවීන් දිරිමත් කිරීම සදහා කිරි ගවයින් විසිදහසක් ආනයනය කිරීමට යෝජිත ය.

දිවි නැගුම වැටසටහන තවදුරටත් පුළුල් කරමින් ආදර්ශ ගෙවතු එක්ලක්ෂ විසිපන්දහසක් ගොඩ නැගීමට යෝජනා වී තිබේ.

එහිදී සෑම ග්‍රාම සේවා වසමකම තෝරාගත් පවුල් 5 ක් අතරින් එක් පවුලකට මසකට රුපියල් 10000 ක දීමනාවක් හිමිවනු ඇති.

කාන්තාවන් සවි බලගැන්වීම සදහා ව්‍යාපාරයක් ඇරඹීමට රුපියල් 250000 ක පොලී රහිත ණය යෝජනා ක්‍රමයක්ද අද අයවැයෙන් ‍යෝජනා කෙරිණ.

කුඩා ව්‍යාපාර හා ස්වයං රැකියාවල නිරතවූවන් රුපියල් 500 ක වාර්ෂික ගෙවීමකට යටත්ව දිවිනැගුම් හිමිකම් කාඩ්පතක් ලබාගතයුතු බව අයවැය යෝජනාවල ඇතුළත් ය.

මෙවර අයවැය බදු සංශෝධන යෝජනා මගින් 2%ක් වන ජාතිය ගොඩනැගිමේ බද්ධ බැංකු හා මූල්‍ය අංශවලට ද පැනවීමට යෝජිකත ය.

පැරණි වාහන ආනයනයේදී සිදුවන අවතක්සේරු කිරීම කළමනාකරණය සදහා ඒවාට බලපාන ක්ෂය කිරීමේ අනුපාත වෙනස් කෙරෙනු ඇති.

පසුගිය අයවැයෙන් සුපිරි වෙළඳසැල් සදහා පැනවූ වැට් බද්ධ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පිරිවැටුම කාර්තුවකට රුපියල් මිලියන 250 කට සීමා කිරීමට අද යෝජනා කෙරිණ.

විදුලි සංදේශ බද්ධ 25%ක මට්ටමක පවතිනු ඇති.

ධීවර බෝට්ටු හා ආම්පන්නවල බදු අඩුකිරීම ද මෙවර අයවැයෙන් ලද සහන අතර වේ.

මාසික පිරිවැටුම රුපියල් 50,000කට වඩා අඩු ව්‍යාපාර පළාත් පාලන ආයතනවලින් අයකරන සියලු ගාස්තුවලින් නිදහස් කෙරෙනු ඇති.

දේශීය ලී භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සදහා පනවා තිබූ බලපත්‍ර ක්‍රමයද මෙවර අයවැයෙන් අහෝසි කෙරිණ.

මේ අතර මූලික ප්‍රජා යටිතල පහසුකම් සැපයීම සදහා ප්‍රාදේශීය සභාවලට මසකට රුපියල් ලක්ෂ 10 බැගින් ලබාදීම ද තවත් අයවැය යෝජනාවකි.

ඉහළ ආදායම් ලබන වෘත්තිකයින් දිරිගැන්වීම සදහා වසර තුනක කාලයක් නොකඩවා වසරකට ඩොලර් ලක්ෂයට වැඩි විදේශ ආදායම් උපදවා ඇත්නම් මෝටර් රථ ආනයනයේදී සියලු බදු සදහා සියයට 10ක වට්ටමක් අයවැයෙන් යෝජිත ය.

ලබන වසරේ සිට කිසිඳු විදේශිකයෙකුට මෙරට ඉඩම් සින්නකර විකිණීම සිදු නොකරන අතර බදු කුලී ඔප්පු යටතේ පමණක් ඔවුන්ට ඉඩම් ලබාගත හැකි වනු ඇති.

එසේ බදු කුලී ඔප්පු ලබාගැනීමේදී සියයට 15 ක ආරම්භක බද්දක් ද අද අය වැයෙන් යෝජනා කෙරිණ.

රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ශක්තිමත් කිරීමක් ලෙස මෙවර අයවැයෙන් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 150 ක් හා මිහින් ලංකා සමාගමට ඩොලර් මිලියන 50 ක් ලබන වෙන් කර තිබේ.

බැංකු මූල්‍ය රක්ෂණ හා නිෂ්පාදන සමාගම් කොටස් වෙ‍ළෙඳ පොළ ලැයිස්තුගත වන විට 28% ක්ව පැවති බද්ධ ලබන වසරේ සිට තුන් අවුරුද්දක් සදහා අර්ධ බදු විරාමයක් හිමිවනු ඇති.

නාගරික වෘත්තිකයින් සදහා නිවාස සංකීර්ණ ඉදිකිරීමට යෝජනා වූ අතර එවැනි නිවාස මිලදී ගැනීමේදී රුපියල් 50000 ක් දක්වා ණය වාරික ආදායම් බද්දෙන් අඩුකරන වියදමක් සේ සැලකීමද අයවැය යෝජනාවකි.

පොලිස් නිලධාරීන් සදහා මහකොළඹ ප්‍රදේශයේ නිවාස සංකීර්ණ 3ක් ඉදිකිරීමටද යෝජිත ය.

වතු සේවකයින් වෙනුවෙන් තට්ටු ක්‍රමයට නිවාස 50,000 ක් ඉදිකිරීම සදහා අයවැයෙන් ප්‍රතිපාදන වෙන් කර තිබේ.