අයවැය ගැන විමසූ විට රනිල් මාධ්‍ය හමුවේ පලායයි

අයවැය ගැන විමසූ විට රනිල් මාධ්‍ය හමුවේ පලායයි

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

21 Nov, 2013 | 9:29 pm

අද ඉදිරිපත්වූ අයවැය පිළිබඳව පක්ෂ විපක්ෂ මහජන නියෝජිතයින් අදහස් පල කළේය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් අද අයවැය කතාව අවස්ථාවේ සභාවට නොපැමිණියත් මන්ත්‍රීවරුන් වැඩි දෙනෙකු පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ රැදී සිටිය හ.

අයවැය කතාව අවසානයේ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයෙන් පිටව යන අවස්ථාවේ විපක්ෂ නායකවරයාගෙන් මාධ්‍යවේදීන් ප්‍රශ්න කළේය.

නමුත් ඔහු මාධ්‍යවේදීන්ට පිළිතුරු නොදී පිටව ගියේය.