මන්මෝහන් සිංගෙන් කාන්තාවන්ට වැඩි සැලකිලි

මන්මෝහන් සිංගෙන් කාන්තාවන්ට වැඩි සැලකිලි

මන්මෝහන් සිංගෙන් කාන්තාවන්ට වැඩි සැලකිලි

කර්තෘ Staff writer

19 Nov, 2013 | 3:42 pm

ඉන්දියාවේ පළමු වරට කාන්තාවන්ට පමණක් වෙන් වූ බැංකුවක් ආරම්භ කිරීමට අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය මන්මෝහන් සිං සැලසුම් කර තිබේ.
එය නම් කර ඇත්තේ, භාරතීය මහිලා බැංකුව යනුවෙනි.
ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කළේ, මෙම බැංකුවේ සේවය කිරීමට ද කාන්තාවන් පමණක් බඳවා ගන්නා බව ය.
එහි පළමු ශාඛාව මුම්බායි නගරයේ ස්ථාපනය කෙරෙන අතර 2017 වසර වන විට එම බැංකුවේ ශාඛා 500ක් පිහිටුවීමට සැලසුම් කර තිබේ.
ඉන්දීය කාන්තාවන් අතරින් 26%කට බැංකු ගිණුම් ඇති බව ලෝක බැංකුව පවසයි.