මාලදිවයින ජනාධිපතිවරණයේ ජය අබ්දුල්ලා යාමීන්ට

මාලදිවයින ජනාධිපතිවරණයේ ජය අබ්දුල්ලා යාමීන්ට

මාලදිවයින ජනාධිපතිවරණයේ ජය අබ්දුල්ලා යාමීන්ට

කර්තෘ Staff writer

16 Nov, 2013 | 10:29 pm


මාලදිවයින ජනාධිපතිවරණයේ ජය අබ්දුල්ලා යාමීන්ට හිමිවිය.
බී.බී.සී. ලෝක සේවය පවසන්නේ මේ වනවිට 98%ක් ඡන්දය ගණන් කර අවසන් බව ය.
එයින් 51.3%ක ප්‍රතිශතයක් අබ්දුල්ලා යාමීන්ට හිමිව තිබෙන අතර හිටපු ජනපති මොහොමඩ් නෂීඩ්ට 48.6%ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් හිමිව තිබේ.