ආනයනික අර්තාපල් සහ ළූණු බද්ද අඩු කෙරේ

ආනයනික අර්තාපල් සහ ළූණු බද්ද අඩු කෙරේ

ආනයනික අර්තාපල් සහ ළූණු බද්ද අඩු කෙරේ

කර්තෘ Staff writer

16 Nov, 2013 | 6:12 pm


හෙට සිට ක්‍රියාත්මකවන පරිදි ආනයනික අර්තාපල්, ලොකු ළූණු සහ රතු ළුණු සඳහාවන විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද අඩු කරන බව මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදන අමාත්‍යාංශය පවසයි.
නිවේදනයක් නිකුත් කරන එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ, ආනයනික් අර්තාපල් කිලෝ ග්‍රෑමයක් සඳහා රුපියල් 40ක් වූ බද්ද රුපියල් 30කින් ද, ආනයනික ලොකු ළූණු කිලෝ ගෑමයක් සඳහා රුපියල් 35ක් වූ බද්ද රුපියල් 25කින් ද රතු ළූණු කිලෝ ග්‍රෑමයක් සඳහා වූ රුපියල් 15ක බද්ද රුපියල් 10කින් ද අඩු කරන බව ය.
2013 යල කන්නයේ දේශීය අර්තාපල්, ලොකු ළූණු සහ රතු ළූණු අස්වැන්න වෙළඳපොලට ලැබී අවසන් බැවින් ඉදිරි උත්සව සමයේදි සාධාරණ මිල ගණන් යටතේ පාරිභෝගිකයින්ට ලබා දීමටත්  හැකි ලෙස අදාළ බදු සංශෝධනයන් සිදුකරන ලෙස ජනාධිපතිවරයා භාණ්ඩාගාරයට උපදෙස් දී තිබේ.
දේශීය කෘෂි නිෂ්පාදන දිරි ගැන්වීම සඳහා ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස රජය බීජ හා පොහොර සහන මිලට සපයනු ලබන බව ද අදාළ නිවේදනයේ සඳහන් ය.