පොදුරද මඬුලු රාජ්‍ය නායක සමුළුවේ නිල ඡායාරූපය

පොදුරද මඬුලු රාජ්‍ය නායක සමුළුවේ නිල ඡායාරූපය

පොදුරද මඬුලු රාජ්‍ය නායක සමුළුවේ නිල ඡායාරූපය

කර්තෘ Staff writer

15 Nov, 2013 | 2:59 pm

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුව නියෝජනය කළ රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයින් අද එහි නිල ඡායාරූපයට පෙනී සිටියේය.
ඒ, පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුවේ සමාරම්භක උත්සවය පැවති නෙළුම් පොකුණ මහින්ද රාජපක්ෂ රඟහලේදී ය.
සමාරම්භක උත්සවය අභිමානවත් අයුරින් අද උදෑසන නෙළුම් පොකුණේදි පැවැත්විය.