කොළඹ පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාව අතරතුර උණුසුම් තත්ත්වයක් (වීඩියෝ)

කොළඹ පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාව අතරතුර උණුසුම් තත්ත්වයක් (වීඩියෝ)

කොළඹ පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාව අතරතුර උණුසුම් තත්ත්වයක් (වීඩියෝ)

කර්තෘ Staff writer

15 Nov, 2013 | 10:13 pm


පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුවේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රකාශිකාව සහ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල ප්‍රකාශක එක් ව අද කොළඹදී මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත් විය.
මේ අතර ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව අතරතුර උණුසුම් සංවාදයක් ද ඇති විය.