සිරිකොත අසලදී රනිල්ට එරෙහි ව විරෝධයක්

සිරිකොත අසලදී රනිල්ට එරෙහි ව විරෝධයක්

සිරිකොත අසලදී රනිල්ට එරෙහි ව විරෝධයක්

කර්තෘ Staff writer

13 Nov, 2013 | 10:12 pm


සිරිකොත එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානය අසල පිහිටි ජාතික සේවක සංගම් ශාලාවේදී අද මානව හිමිකම් පිළිබඳ සමුළුව ආරම්භ විය.
මෙම සමුළුව පැවති ස්ථානය අසලදී පිරිසක් ඊට විරෝධය පළ කළේ ය.
මේ අතර විපක්ෂ නායකවරයා සමුළුවට පැමිණෙද්දී පිරිසක් ඔහුට විරෝධය පළ කළේ ය.