චැනල් ෆෝ මාධ්‍යවේදීන්ට එරෙහි උද්ඝෝෂණයක් නිසා දුම්රිය දෙකක් නවතී

චැනල් ෆෝ මාධ්‍යවේදීන්ට එරෙහි උද්ඝෝෂණයක් නිසා දුම්රිය දෙකක් නවතී

චැනල් ෆෝ මාධ්‍යවේදීන්ට එරෙහි උද්ඝෝෂණයක් නිසා දුම්රිය දෙකක් නවතී

කර්තෘ Staff writer

13 Nov, 2013 | 2:08 pm

උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන් කිලිනොච්චිය බලා ධාවනය වන දුම්රිය දෙකක් අනුරාධපුර දුම්රිය ස්ථානයේ නතර කර තිබේ.
අප වාර්තාකරු පැවසුවේ, චැනල් ෆෝ මාධ්‍යවේදීන් කණ්ඩායමක් දුම්රියෙන් වවුනියාව බලා යන බව පවසමින් ප්‍රදේශවාසීන් පිරිසක් විරෝධතාවයේ නිරත වූ බව ය.
උද්ඝෝෂකයින් දුම්රිය මාර්ගය හරස් කර විරෝධතාවයේ නිරත වූ බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පැවසීය.