කෙවින් රඩ් දේශපාලනයෙන් සමු ගනී

කෙවින් රඩ් දේශපාලනයෙන් සමු ගනී

කෙවින් රඩ් දේශපාලනයෙන් සමු ගනී

කර්තෘ Staff writer

13 Nov, 2013 | 5:35 pm

ඔස්ට්‍රේලියාවේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය කෙවින් රඩ් දේශපාලනයෙන් විශ්‍රාම ගන්නා බව අද නිවේදනය කළේ ය.
පාර්ලිමේන්තුවේදී හැගුම්බර දේශනයක් කරමින් හිටපු කම්කරු පක්ෂ නායකයා සඳහන් කළේ, දැඩි අපහසුතාවයකින් මෙම තීරණයට එළැඹි බව ය.
දෙවරක් ඔස්ට්‍රේලියාවේ අග්‍රාමාත්‍ය ධුරය හෙඹ වූ කෙවින් රඩ්, සිය දේශනයේදී වත්මන් අග්‍රාමාත්‍ය ටෝනි ඇබර්ට් ට ද සුබ පැතුම් එක් කළේ ය.