උතුරු මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය යථා තත්ත්වයට

උතුරු මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය යථා තත්ත්වයට

උතුරු මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය යථා තත්ත්වයට

කර්තෘ Staff writer

13 Nov, 2013 | 2:54 pm

උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන් ධාවනය ඇනහිට තිබූ උතුරු මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය යථා තත්ත්වයට පත් ව තිබේ.
අනුරාධපුර දුම්රිය ස්ථානය පැවසුවේ, උද්ඝෝෂණය අවසන් වීමෙන් පසු නතර කර තිබූ දුම්රිය යළි ධානවය ආරම්භ කළ බව ය.
චැනල් ෆෝ මාධ්‍යවේදී කණ්ඩායමක් දුම්රියෙන් වවුනියාව බලා යන පවසමින් ප්‍රදේශවාසීන් පිරිසක් දුම්රිය මාර්ගය අවහිර කරමින් අද පෙරවරුවේ විරෝධතාවක නිරත වූහ.
මේ හේතුවෙන් කිලිනොච්චිය බලා පිටත් ව යාමට නියමිත වූ දුම්රිය දෙකක් අනුරාධපුර දුම්රිය ස්ථානයේ නතර කර තැබීමට සිදු විය.