පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය කුඩා රාජ්‍ය අමාත්‍ය කමිටුව රැස්වෙයි

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය කුඩා රාජ්‍ය අමාත්‍ය කමිටුව රැස්වෙයි

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය කුඩා රාජ්‍ය අමාත්‍ය කමිටුව රැස්වෙයි

කර්තෘ Staff writer

12 Nov, 2013 | 4:12 pm

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයීය රාජ්‍ය නායක සමුළුවට සමගාමීව පැවැත්වෙන කුඩා රාජ්‍ය අමාත්‍ය කමිටුව අද රැස්විය.
ඒ, අද පස්වරුවේ කොළඹදී ය.
එම අවස්ථාවට පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහ ලේකම් කමලේෂ් ෂර්මා, විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ජී.එල් පීරිස් සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය සහයෝගීතාව පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍ය ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා ඇතුළු රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින් පිරිසක් සහභාගි වූහ.