මහ බැංකුවේ ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාත නොවෙනස් ව පවත්වා ගැනීමේ තීරණයක්

මහ බැංකුවේ ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාත නොවෙනස් ව පවත්වා ගැනීමේ තීරණයක්

මහ බැංකුවේ ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාත නොවෙනස් ව පවත්වා ගැනීමේ තීරණයක්

කර්තෘ Staff writer

11 Nov, 2013 | 9:48 pm


වාණිජ බැංකු පොලී අනුපාත තීරණ කෙරෙන තම ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාත මේ මසය තුළදී නොවෙනස් ව පවත්වා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තීරණය කර තිබේ.
    
ඒ අනුව මහ බැංකුවේ ප්‍රතිවිකුණුම් හා ප්‍රති මිලදී ගැනුම් පොලී අනුපාත 6.5% ත් 8.5% ත් අතර තව දුරට ත් පවතිනු ඇති.
    
මේ පිළිබඳව නිව්ස්ෆස්ට් වෙත විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා ප්‍රකාශ කළේ,  ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාත හොඳ ම මට්ටමක් දක්වා මේ වන විට ළඟා වී ඇති බව ය.
    
ප්‍රතිපත්ති පොලී ස්ථාවරය පිළිබඳ ව පැහැදිලි කරමින් මහ බැංකු අධිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නේ උද්ධමන ඉදිරි දැක්ම පහළ මට්ටමක පවතින බැවින් ආර්ථික වර්ධනය වේගවත් කිරීම වෙනුවෙන් පසුගිය අවස්ථා කිහිපයකදී අඩු කළ පොලී අනුපාත තව දුරට ත් පහළ මට්ටමක පවත්වා ගැනීම තම අරමුණ බව ය.
මහ බැංකු පොලි අනුපාත පහළ යාමට සමාගාමීව වාණිජ බැංකු පොලී අනුපාත පහළ නොයන බවට මහ ජනතාවගෙන් නැගෙන චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් ද මහ බැංකු අධිපතිවරයා අදහස් පළ කළේ ය.