දකුණු අසියානු කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ පළමු රන් පදක්කම ශ්‍රී  ලංකාවට (වීඩියෝ)

දකුණු අසියානු කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ පළමු රන් පදක්කම ශ්‍රී ලංකාවට (වීඩියෝ)

දකුණු අසියානු කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ පළමු රන් පදක්කම ශ්‍රී ලංකාවට (වීඩියෝ)

කර්තෘ Staff writer

11 Nov, 2013 | 4:12 pm


ශිවන්ති කුමාරි රත්නායක, දෙවැනි දකුණු අසියානු කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ පළමු තරගය වූ මීටර 400 බාලිකා ඉසව්වේ රන් පදක්කම හිමි කර ගත්තා ය.
ඇය ඒ සඳහා ගත කළ කාලය තත්ත්පර 58. 87කි.
එම ඉසව්වේ රිදී පදක්කම දිනා ගනු ලැබුවේ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකා නිර්මාලි මදුශිකා විසිනි.
ඉන්දියානු ක්‍රීඩිකා පී. ඒ. අරුණිමාට තරගයේ තුන් වැනි ස්ථානය හිමිවූවා ය.
ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායිකාව වන ශිවන්ති කුමාරි කෑගල්ල ශාන්ත ජෝසප් බාලිකා විද්‍යාලයේ  ශිෂ්‍යාවකි.
දෙවන ස්ථානය හිමි කර ගත් මදුශිකා කතළුව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යාවකි.
ඉන්දියාවේ රංචි නුවර පැවැත්වෙන දකුණු ආසියානු කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ ජවන හා පිටිය ඉසව් අද ආරම්භ විය.