සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ පළඟ ශූරතාව ලංකාවට

සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ පළඟ ශූරතාව ලංකාවට

සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ පළඟ ශූරතාව ලංකාවට

කර්තෘ Staff writer

10 Nov, 2013 | 6:44 pm

ශ්‍රී ලංකාව අද  චීන තායිපේ කණ්ඩායම පරදා සිංගප්පූරු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ පළඟ ශූරතාව දිනා ගත්තේ ය.
 
තරගයේ පළමු අර්ධය අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාව ලකුණු 21ට 0ක් ලෙසින් ඉදිරියෙන් සිටියේ ය.
අවසන් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 40ට 0ක් ලෙස දැක් විය.
මෙම ජයග්‍රහණය ත් සමග ශ්‍රී  ලංකාව ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ තුන්වැනි ස්ථානය තහවුරු කර ගැනීම ද විශේෂත්වයකි.